0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Vicent Horcas | Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València

L’orientació és un servei especialitzat de caràcter interdisciplinari que forma part de l’estructura organitzativa i pedagògica dels centres d’ensenyament secundari i que dóna suport a la tasca docent i educativa que desenvolupen. Basats en un model d’orientació com un procés continuat al llarg de l’escolarització, que atén la diversitat i les necessitats de l’alumnat, els departaments d’orientació desenvolupen una tasca d’intervenció en tres sentits: educatiu, psicopedagògic i professional.

D’una banda, l’orientació educativa i psicopedagògica s’emmarca dins de la tasca pròpia del centre docent, ajuda en els processos d’ensenyament i aprenentatge i dóna suport al professorat en el pla d’acció tutorial amb la finalitat de donar respostes individualitzades a les necessitats de l’alumnat i aconseguir així una educació integral i personalitzada.

D’una altra banda, l’orientació professional és una de les funcions específiques pròpies del departament d’orientació dels instituts de secundària i comprèn aspectes d’informació acadèmica i professional, elements claus en el sistema educatiu per la seua vinculació a l’activitat ocupacional i d’inserció professional i social a què pretén encaminar-se.

En aquest sentit, el departament d’orientació pot exercir una elevada influència com a element afavoridor de les possibilitats personals de cada estudiant/a o de les diverses oportunitats que ofereixen els diversos itineraris acadèmics i professionals.

Tanmateix, la realitat del dia a dia dels centres educatius és ben diferent. L’elevada ràtio d’alumnat a càrrec del departament d’orientació acaba convertint la tasca orientadora en una intervenció incidental i puntual, centrada més en els moments de transició que al llarg de la vida escolar, i relegada a les etapes educatives més crítiques pel seu caràcter final dins del sistema, és a dir, 4t de l’ESO i 2n de batxillerat. Aquesta tasca no resulta fàcil i la situació es complica quan s’atén una població escolar caracteritzada per la seua heterogeneïtat i diversitat en la qual l’alumnat no troba a l’escola res que li interesse des d’un punt de vista instrumental.

Si en l’època de les noves tecnologies i l’accés universal a la informació a través d’Internet es manté l’orientació acadèmica i professional com una tasca informativa i puntual, el paper que pot desplegar el departament d’orientació perd la seua força com a element determinant en la presa de decisions i en el desenvolupament d’estratègies i habilitats de l’alumnat en cada una de les etapes per les quals va passant personalment, acadèmica i professional.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 9 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats