0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Ana Córdoba | Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València
Lucía Llinares | Departament de Psicologia Social. Universitat de València

L’Enquesta d’Inserció Laboral dels Titulats Universitaris de l’Institut Nacional d’Estadística (INE) duu a terme una anàlisi de la situació sociolaboral dels estudiants universitaris; en concret, pretén descriure l’accés al mercat laboral normalitzat i la situació laboral dels graduats universitaris. Aquesta enquesta realitza el diagnòstic de la situació des d’una selecció d’indicadors d’ocupabilitat i inserció laboral, en concret, recull informació sobre la formació del titulat (formació i grau de satisfacció amb l’estudi universitari o pràctiques laborals realitzades al llarg dels seus estudis); el procés d’inserció i accés al mercat de treball (taxa d’activitat laboral, taxa d’ocupació/desocupació, tipus de lloc de treball, mobilitat laboral, etc.); l’evolució de la situació laboral de la població amb estudis universitaris (tipus d’ocupacions que ha tingut, la seua durada, nivell formatiu requerit i motiu de cessament de contractació en cada cas); l’adequació dels estudis al mercat laboral (l’adequació dels continguts formatius dels plans d’estudi i els requisits professionals), sobretot. Aquesta informació s’analitza en funció de les característiques sociodemogràfiques (sexe, edat, nacionalitat i comunitat autònoma, entre altres) i educatives (per exemple, la titulació i la branca de coneixement) dels estudiants.

Els estudiants i graduats són, doncs, l’objecte d’estudi i els destinataris principals de l’Enquesta d’Inserció Laboral, cosa que la converteix en una eina valuosa per als processos d’orientació. Des d’una perspectiva d’ajust entre les característiques de l’estudiant, els requeriments de l’estudi a cursar i l’entorn sociolaboral, l’orientació pot fer-ne ús per contextualitzar l’estudiant en el mercat laboral actual i per obtenir informació en l’inici de la gestió de la seua carrera professional. És, doncs, especialment útil per a la presa de decisions dels estudis a cursar des d’un model racionalista; també permet determinar les competències que cal desenvolupar per a la inserció professional; i proporciona informació per a la planificació i la gestió de la formació al llarg del grau universitari.

Ara bé, les enquestes també tenen limitacions, ja que aquests informes parteixen d’una selecció d’indicadors d’ocupabilitat des d’una perspectiva teòrica determinada que estableix sobre què es pregunta i què s’obvia. A més, descriuen una població des d’una mostra en un moment concret i, per tant, encara que es poden generalitzar, no sempre coincideixen amb subjectes concrets.

 

 

 

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 3 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats