0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
Elena Giménez Urraco | Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València

La paraula jaciment té relació amb la geologia, l’arqueologia, la paleontologia o el petroli, i fa referència a un lloc on es troba una acumulació, una concentració de recursos (minerals, fòssils, petrolífers…), sobretot si no ha estat ja explotat o es preveu que s’explotarà en un futur pròxim.

Un jaciment d’ocupació és, per tant, un ventall de possibilitats d’ocupació en un sector econòmic, que previsiblement demandarà ocupació arran de les transformacions econòmiques, socials, tecnològiques, que afecten al mercat laboral.

Com a concepte començà a emprar-se a la Unió Europea l’any 1993, en el Llibre blanc sobre el creixement, la competitivitat i l’ocupació, conegut com a Informe Delors (Jacques Delors va presidir la Comissió Europea del 1985 al 1995). La desocupació havia augmentat dins la Unió Europea des del començament dels 70 per la impossibilitat de posar en paral·lel el creixement econòmic i la generació d’ocupació.

Diferents factors com ara l’envelliment de la població, la incorporació de les dones al mercat laboral, les transformacions familiars, la urbanització de la població, i les noves necessitats de cultura i oci, apunten als nous jaciments d’ocupació. Les polítiques laborals, doncs, han d’anar a trobar-se amb les noves necessitats socials.

Actualment, els nous jaciments d’ocupació tenen relació amb quatre branques del treball de serveis: els serveis de proximitat (o serveis de la vida diària), les millores en les condicions de vida, els serveis culturals i d’oci, i els serveis mediambientals.

El sistema educatiu i la formació professional poden ser la resposta a les demandes dels nous jaciments d’ocupació i, fins i tot, generar i ser els mateixos jaciments. L’educació incardina tant formació en noves ocupacions com l’oferta de treball per a diferents perfils professionals que treballen en el sistema educatiu i no són docents. És a dir, no solament s’encarrega de dissenyar i actualitzar els continguts de les diferents titulacions perquè siguen adients a la demanda del mercat laboral, sinó que també acull cada vegada més professionals d’àmbits que treballen a les escoles amb el professorat, com ara l’educació social, el treball social, l’animació sociocultural i esportiva, o l’educació artística.

Afegir a aquesta acumulació de recursos que implica un jaciment d’ocupació les polítiques educatives que permeten vincular el sistema educatiu amb la societat actual, esdevé una eina molt poderosa per a la inserció sociolaboral i per a la transformació social.

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 11 ?
 
FireStats icon Powered by FireStats