0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Per al curs 2012-2013, la Universitat de València té una titulació més en el seu catàleg. El doble grau en Farmàcia i en Nutrició Humana i Dietètica ofereix 30 places per a qui vulga triar aquest itinerari formatiu i prèviament haja estat admés/a per preinscripció en un dels dos graus d’origen.

Redacció

La Facultat de Farmàcia, situada al campus de Burjassot, és el centre encarregat de gestionar la doble titulació en Farmàcia i Nutrició, perquè en depenen també els dos graus que la formen. La Universitat de València ha sigut la primera universitat del sistema públic espanyol a oferir aquest doble grau, que fins ara sols s’impartia en tres universitats privades. La planificació dels estudis es fa en sis cursos acadèmics, amb un total de 397,5 crèdits ECTS, al final dels quals l’estudiantat obté el títol de grau en Farmàcia i de grau en Nutrició Humana i Dietètica. Amb aquesta doble titulació ja en són sis les que proposa la Universitat de València.

Enguany l’oferta és de 30 places, de les quals 20 són per als estudiants que han estat admesos en el grau en Farmàcia i 10 per als qui provenen del grau en Nutrició. Aquesta doble titulació no ha aparegut en l’imprès de preinscripció perquè el sistema selectiu, tal com passa en la doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques i de l’Administració Pública, s’inicia quan ja es coneixen els resultats de la preinscripció. La selecció, a la qual sols poden optar els admesos en primera matrícula en Farmàcia o en Nutrició, té lloc del 20 de juliol al 10 de setembre, i la sol·licitud es lliura a la secretaria de la Facultat de Farmàcia.

La doble titulació combina processos formatius que poden considerar-se complementaris, la qual cosa permet millorar el nivell de competitivitat dels graduats per la Universitat de València i ampliar el seu ventall de possibilitats davant el futur professional. Aquests dos graus s’impartien fins ara com a titulacions independents a la Facultat de Farmàcia, amb una durada de cinc cursos per al grau en Farmàcia (300 ECTS) i de quatre per al de Nutrició Humana i Dietètica (240 ECTS). Tots dos comparteixen alguns continguts, fet que ha facilitat el disseny del pla d’estudis i la seua organització temporal. D’aquesta manera, s’ofereix un millor aprofitament del temps dedicat a l’estudi i permet l’obtenció d’ambdós títols en només sis cursos.

Procediment:

¬ Requisits: cal estar admés/a per preinscripció en els graus en Farmàcia o en Nutrició.

¬ Criteris de prelació: la nota mitjana de les proves d’accés a la universitat.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 10 ?