0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Anna Redondo, coordinadora del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, recomana consultar el web www.uv.es/innovarl, una eina multimèdia multidisciplinària d’utilitat.

El projecte DOCENTIC, desenvolupat pel grup d’innovació educativa Rel-Lab, ha generat una aplicació informàtica en eXe-learning, un programa d’edició de llocs web educatius de codi obert que permet situar l’usuari en el plànol de la interdisciplinarietat en què s’insereix el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i que mostra, mitjançant continguts audiovisuals i de manera interactiva, les eixides i els perfils professionals més habituals, i també les seues característiques.

Els vídeos estan realitzats per professionals de reconegut prestigi en distints àmbits, tots titulats en Relacions Laborals. Conèixer l’experiència d’aquests titulats pot ajudar a aclarir dubtes i sobretot a saber de primera mà quina és la realitat pràctica d’aquests estudis. En l’aplicació informàtica podem trobar, per a cada perfil professional, els requisits formatius i l’itinerari curricular, les funcions i les tasques associades, les habilitats, les destreses i les competències requerides, així com les principals dificultats i les recompenses vinculades a l’exercici d’aquests llocs.

Aquesta web també mostra la correlació entre les principals habilitats i competències per a l’exercici professional i les distintes assignatures presents en el pla d’estudis del grau. Disposa, a més, de nombrosos hipervincles i altres continguts en xarxa (pàgines web, portals, enllaços a reglamentació, etc.), i permet a qualsevol persona interessada navegar a través d’aquests continguts.

Tenint en compte el desconeixement generalitzat que hi ha entorn d’aquest camp, l’aplicació aporta dos importants beneficis: d’una banda, permet conèixer, d’una manera senzilla i pràctica, alhora que rigorosa, quines són les diferents opcions professionals que poden tenir els futurs estudiants; i de l’altra, explica amb claredat i coherentment el seu caràcter interdisciplinari, cosa que contribueix que la societat tinga un coneixement més precís del que representen aquests estudis.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 15 ?