0

núm. 30  |  any 2015  

Print Friendly, PDF & Email
Óscar Boluda Ivars. Professor de Formació Professional i coordinador TIC de l’Escola Professional Xavier de València.

 

Quan treballem les competències informacionals, ja siga en formació professional com en altres etapes educatives, ens referim tant a aquelles habilitats d’obtenció, accés i gestió de la informació, com a les habilitats necessàries per tractar-la i transformar-la en un coneixement propi (Durban, Cid i García Guerrero, 2012).

En el cas específic de la formació professional, des dels diferents mòduls (assignatures) que conformen cada cicle formatiu, s’ha d’insistir en el respecte a les fonts d’informació i en l’ús adequat de la propietat intel·lectual. Parlem de la manera correcta de citar els autors d’articles, imatges o altres obres amb drets d’autor. Els docents de secundària i alumnes no tenen com a pràctica habitual la correcta utilització i esment de les obres i els seus creadors. D’ací rau la necessitat de treballar aquestes competències informacionals amb els alumnes que accedeixen a la formació professional i es dirigeixen al món laboral.

Cal incidir en la manera correcta de citar les fonts utilitzades a l’hora d’elaborar treballs escrits i presentats, tant de forma impresa, com a través de mitjans digitals (blogs, webs personals, xarxes socials, etc.). Al nostre blog d’aula, cada article ha d’incloure les referències utilitzades (la webgrafia) i els autors de les imatges (preferentment lliures); i els extractes emprats hi han d’anar entre cometes, tot evitant el copie i enganxe.

Així mateix, quan es treballa amb aplicacions informàtiques, s’han de considerar sempre les opcions de programari lliure disponible (OpenOffice) o altres eines gratuïtes (Google Drive, Canva, etc.), que substitueixen perfectament altres opcions de pagament. També cal ocupar-se del bon ús de la bibliografia recomanada (manuals, còmics, llibres de divulgació…), mitjançant el préstec de les biblioteques o entre companys de l’aula per evitar el pirateig a la xarxa. Com que molts alumnes desconeixen els serveis de les biblioteques públiques, convé programar alguna visita.

Promoure la cultura empresarial entre els estudiants de cicle formatiu, des del respecte als drets d’autor i evitant una malentesa competitivitat, és oportú i cal fer-ho a través de l’educació i des d’una filosofia de compartir cultura.

 

Referències

Durban, G.,Cid, A. i García, J. ( 2012). Programas para el desarrollo de la competencia informacional articulados desde la biblioteca escolar. Sevilla: Junta de Andalucía.

 

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 5 ?