0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Fernando J. Ballesteros Roselló | Cap d’instrumentació astronòmica de l’Observatori Astronòmic. Universitat de València

La carrera d’astronomia no existeix com a tal. Encara que el que realment importa és el que s’arriba a saber i no tant com es diu el grau que s’ha estudiat. Tradicionalment, per dedicar-se a l’astronomia hi ha dos punts de partida: estudiar matemàtiques o estudiar física. Això és així perquè abans l’astronomia era sobretot càlcul d’òrbites i efemèrides, per això estava fortament vinculada a les matemàtiques i continua havent-hi assignatures d’astronomia en aquesta carrera. Tanmateix, l’astronomia moderna és, en la major part, astrofísica. Estudia les propietats dels objectes celestes i no tant la seua posició al cel.

Les eines de l’astronomia actual provenen del camp de la física: espectroscòpia, òptica, interferometria… Si algú vol ser astrònom li serà més fàcil si inicia el camí amb el grau en Física. Per exemple, la detecció de la major part de les propietats dels astres es fa estudiant les propietats de la llum que prové d’ells. I les propietats de la llum, el seu caràcter corpuscular o ondulatori, l’equació d’ones, les propietats dels detectors d’estat sòlid que la mesuren, etc., són part del cos d’algunes matèries que s’ensenyen en aquest grau.

Com dèiem, al final el que importa és el que se sap, per la qual cosa per a especialitzar-se en astronomia és convenient elegir entre les assignatures optatives que hi tenen a veure, com ara Astrofísica observacional o Relativitat i cosmologia. Amb tot, la formació que es rep durant la carrera és una base. La veritable formació de l’astrònom/a professional s’aconsegueix amb la formació de postgrau, en el màster i el doctorat, quan s’aprèn a investigar per un mateix. Ací, a diferència del grau, no cal respondre preguntes que tenen una resposta correcta que ja coneixen els professors. Quan s’investiga en algun camp que ningú no ha estudiat abans, quan t’enfrontes a un treball de tesi doctoral, s’aprèn a plantejar preguntes sobre l’univers de les quals ningú sap la resposta.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 8 ?