0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Israel Sanchis Pérez | Director esportiu de la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana

La figura de l’entrenador/a està evolucionant moltíssim. Avui dia, podem parlar més d’una persona gestora de grup o responsable d’un grup tècnic. De fet, les estructures professionals es componen de preparadors físics, fisioterapeutes, metges, recuperadors i l’entrenador/a amb els seus ajudants, però també d’una persona responsable de màrqueting esportiu, un/a director/a esportiu/iva i un/a gerent, etc., tots imprescindibles per a qualsevol projecte expert.

Per a dirigir un grup cal tenir coneixement de totes les àrees que es coordinen, i el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport ofereix aquesta formació global que, complementada amb els cursos específics que el marc legal requereix en cada cas, el converteixen, a parer meu, en el perfil més adequat per a desenvolupar les funcions d’entrenament o de direcció esportiva, a nivell professional, amateur, escolar o de formació. Per aquesta raó, no és estrany observar que cada vegada són més els graduats que exerceixen com a entrenadors o directors esportius en equips professionals i no professionals.

Ara bé, el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport no és un requisit per a ser entrenador/a. La figura dels tècnics i entrenadors està regulada per diferents normatives estatals, autonòmiques i federatives, i en el cas d’entrenador/a de bàsquet, que és el meu camp de treball, cal obtenir una titulació específica que, a la Comunitat Valenciana, es pot aconseguir mitjançant dues vies: l’oficial, oferta per la Conselleria d’Educació, Investigació, Cultura i Esport –que solament arriba a una vintena d’alumnes en tota la comunitat i és de caràcter presencial, amb la qual cosa dificulta la compatibilitat amb altres estudis o amb la feina– i la federativa, impartida per la Federació de Bàsquet de la Comunitat Valenciana –de caràcter semipresencial i amb la possibilitat de concentrar la càrrega lectiva per facilitar la compatibilitat amb altres activitats. Aquesta federació autonòmica està integrada en la Federació Espanyola de Bàsquet, que és l’encarregada d’expedir els certificats d’iniciació, nivell I, nivell II i nivell III o entrenador/a superior.

Si una persona graduada en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport aspira a ser entrenador/a d’un equip professional, amateur o de categoria de formació, tant masculí com femení, ha de cursar la titulació oficial organitzada per la Conselleria o fer els cursos de nivell I i de nivell II (organitzats per qualsevol federació autonòmica) i el de nivell superior (organitzat per la Federació Espanyola de Bàsquet). Els qui tinguen la llicenciatura o el grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport i decidisquen fer els cursos de nivell I, nivell II o el superior, tenen convalidat el bloc comú d’assignatures però no l’específic, que no és convalidable en cap cas. Finalment, la categoria de la competició a què s’aspire a entrenar determinarà el nivell de la titulació exigida, és a dir, a nivells més alts de competició correspon la titulació més alta.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 15 ?