0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Emilio Soria Olivas | Departament d’Enginyeria Electrònica. Universitat de València

Intel·ligència artificial, dades massives o big data, Internet de les coses, indústria 4.0… Actualment, s’està produint una revolució dirigida per les dades. Si es pensa en empreses de tecnologia, les que primer solen aparèixer són Google, Facebook, Twitter, Amazon, etc., i totes elles tenen com a base l’anàlisi avançada de dades. I qui s’encarrega de desenvolupar aplicacions basades en dades? La resposta ha aparegut fa poc i respon a un nou perfil professional: el/la científic/a de dades.

Les principals tasques a les quals es dedica un/a científic/a de dades en l’actualitat són les següents:

– Recopilació i emmagatzematge d’informació de forma òptima. Aquesta informació pot ser de qualsevol tipus (numèrica, text, imatges, vídeos,…). A més, pot veure’s afectada per les 5V de les dades massives (velocitat, varietat, volum, valor i veracitat).

– Visualització d’aquesta informació per extreure patrons de comportament dins de les dades.

– Establiment de patrons repetitius i regles de comportament dins de les dades.

– Determinació de models de predicció per establir-ne els comportaments futurs.

Els professionals en ciència de dades treballen en totes les àrees de la indústria, des de la farmacèutica fins a la de videojocs, passant per consultores, bancs, empreses basades en Internet, etc. Hi ha moltes eixides laborals, tenint en compte que vivim en la societat de la informació, en la qual la quantitat de dades que es manegen sobre multitud d’aspectes de la nostra vida no para de créixer exponencialment. Per exemple, totes les empreses, independentment de la seua grandària, tenen una gran quantitat de dades emmagatzemades: dades sobre transaccions, clients, estocs, vendes, rendiments de màquines, treballadors, etc. Així mateix, tots els organismes públics emmagatzemen dades dels ciutadans (personals, econòmiques, històries clíniques, etc.) així com d’empreses particulars. Aquesta explosió d’informació ha estat possible pels preus baixos del maquinari orientat a l’adquisició i emmagatzematge d’aquestes dades. Hi ha grans magatzems de dades que contenen un volum ingent d’informació i coneixement si se saben analitzar adequadament, i la tasca dels científics de dades és, precisament, donar valor a aquesta informació.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 14 ?