0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Ma. Luisa Ballestar Tarín | Departament d’Infermeria. Universitat de València 

A Espanya, la professió de comare és una professió reglada, amb sis anys d’estudi (4 anys de grau i 2 anys d’especialitat) i amb una àmplia tradició. La comare és un/a professional reconegut/da internacionalment en tots els sistemes sanitaris, en què es considera una figura essencial que incideix en un àmbit social tan important com el de la maternitat i l’atenció integral durant el cicle vital de la dona en totes les seues fases: salut reproductiva, climateri i sexualitat. Una de les funcions de la comare, si la dona està sana i no presenta cap complicació, és atendre el part sense la necessitat de la intervenció del ginecòleg o ginecòloga. L’àmbit d’actuació de la comare comprèn tant l’atenció primària (que inclou centres de salut, comunitat, família i domicili) com l’atenció especialitzada.

La comare és una infermera especialitzada, de manera que el primer pas és obtenir el grau en Infermeria, que a la Universitat de València s’ofereix al campus de Blasco Ibáñez i al campus d’Ontinyent. Posteriorment, s’ha d’aprovar l’examen IIR (Infermera Interna Resident) i optar per l’especialitat oficial d’Infermeria Obstetricoginecològica, que inclou la superació de dos anys de formació pràctica (programada i tutelada) i remunerada en algun dels centres públics i privats que ofereixen aquest tipus de places. El programa formatiu de l’especialitat d’Infermeria Obstetricoginecològica (comare) s’aprovà en l’Ordre SAS/1349/2009, de 6 de maig.

 

Expectatives laborals.

Per mitjà de la via IIR (Infermer/a Intern/a Resident) es va accedir en la darrera convocatòria publicada al BOE de 13 de setembre de 2016 a les especialitats següents: Familiar i Comunitària (293 places) | Geriatria (19 places) | Obstetricoginecologia (368 places) | Pediatria (114 places) | Salut Mental (183 places) | Treball (17 places)

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 3 10 ?