0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Rubén Arnandis i Agramunt | Turismòleg. Departament de Geografia. Universitat de València

Tot i que la resposta més lògica a aquesta qüestió siga dir grau en Turisme, caldria aprofundir un poc més si es vol tenir clar com arribar a ser un o una guia de turisme (que és com s’anomena correctament aquesta professió).

El primer a tenir en compte és que per a ser guia s’ha d’aprovar una habilitació, és a dir, passar un examen convocat per l’administració pública competent (que en el cas de la Comunitat Valenciana és l’Agència Valenciana del Turisme: https://tinyurl.com/m5gtjv5). En segon lloc, per a presentar-se a l’examen, s’ha de ser o bé titulat universitari (no s’especifica cap titulació) o bé posseir el títol de tècnic/a superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques. Per tant, podem extraure com a primera conclusió que, per a realitzar la prova d’habilitació de guia, qualsevol titulació universitària és vàlida, entre aquestes el grau en Turisme.

D’altra banda, ser guia de turisme no és només contar a un grup de persones aspectes històrics o de qualsevol altre tipus. Requereix una formació específica amb competència per a gestionar grups, adaptar el discurs (a persones majors, gent jove, escoles, etc.), coordinar, solucionar problemes de gestió, conèixer allò de què es parla, etc. (podeu fer una ullada a https://tinyurl.com/lnwp7f4). Així és que, la segona conclusió és que si es vol aprendre a ser un o una guia de turisme, el més adient és cursar el cicle formatiu de grau superior en Guia, Informació i Assistències Turístiques, perquè, a més de donar accés a la prova d’habilitació, prepara per a desenvolupar aquesta professió.

Però, i si es vol fer el grau en Turisme perquè són estudis universitaris alhora que faciliten l’accés a la prova d’habilitació? Endavant, clar que sí. Ara bé, al pla d’estudis no hi ha cap matèria relacionada amb la figura de guia de turisme, com tampoc n’hi ha per a ser recepcionista, agent de viatges o informador turístic. El grau en Turisme està adreçat a la gestió de l’activitat turística i té tres mencions en què es poden triar matèries vinculades a una especialitat: Planificació de destinacions turístiques, Direcció d’empreses turístiques o Turisme urbà (https://tinyurl.com/l7y5dd3). Així doncs, els estudis universitaris de turisme donen una àmplia visió de l’activitat turística i focalitzen les seues competències cap a la gestió (pública o privada), mentre que els cicles formatius ho fan cap a aspectes més operatius (el que s’anomena llocs de base).

En resum, si es té clar que es vol ser guia de turisme, l’opció més directa és la formació professional superior. Si, en canvi, aquesta és una opció laboral però no se’n descarten d’altres i s’opta per ampliar les possibilitats que el turisme ofereix, el grau sembla el més adient. Amb tot, des del cicle formatiu de grau superior de Guia, Informació i Assistències Turístiques, després es pot accedir, mitjançant la preinscripció, al grau en Turisme, i a la Universitat de València es reconeixen fins a 30 crèdits als estudiants que provenen del cicle formatiu esmentat.

Encara teniu cap dubte al respecte? ruben.arnandis@uv.es

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 10 ?