0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Alejandro Martínez Baena | Departament d’Educació Física i Esportiva. Universitat de València

Per a ser professor/a d’Educació Física en Educació Secundària (ESO, batxillerat i cicles formatius d’Activitats físiques i esportives) es requereix, en principi, que t’agrade l’activitat fisicoesportiva, tenir vocació pedagògica i disposar d’una formació universitària especialitzada.

El grau més adient és el de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport, que es pot cursar a la Universitat de València en dos dels seus campus (Blasco Ibáñez, amb 150 places i Ontinyent, amb 50). Encara que hi ha diverses opcions per a accedir al grau, les dues més habituals són mitjançant un títol de tècnic/a superior (el més adequant és el d’Activitats Fisicoesportives) o el títol de batxillerat i les proves d’accés a la universitat (PAU). En el cas dels batxillerats i dels cicles formatius, cal tenir en compte les assignatures que ponderen 0,2 en les PAU per a aquest grau si es vol augmentar la nota d’accés, ja que és una carrera demandada. Cal recordar però, que des del curs 2015-16 no es fan proves físiques d’accés.

Ara bé, el grau, encara que ofereix una formació general i és un requisit per a poder presentar-se a les oposicions de professorat d’Educació Física, no és prou. També cal obtenir el màster universitari en Professor/a d’Educació Secundària (especialitat en Educació Física), de 60 crèdits. Per a accedir al màster es té en compte la nota mitjana de l’expedient del grau i a més es demana el nivell B1 d’una llengua estrangera. I en finalitzar-lo també cal acreditar un nivell C1 de valencià.

Resumint, per a ser professor/a d’Educació Física en Educació Secundària, a més d’un títol de grau, cal tenir el màster en Professor/a d’Educació Secundària, especialitat en Educació Física (amb els nivells requerits d’una llengua estrangera i de valencià) i superar l’oposició pertinent.

 

Per especialitzar-se.

Es pot accedir a l’especialitat d’Educació Física del màster en Professor/a d’Educació Secundària per la Universitat de València:

– Sense prova d’accés: grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport o grau en Magisteri en Educació Primària, menció Especialista en Educació Física.

– Amb prova d’accés: qualsevol grau amb la superació d’una prova de competències pròpies de l’especialitat.

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 12 ?