0

núm. 34  |  any 2017  

Print Friendly, PDF & Email
Ana Sales Ten | Departament de Treball Social i Serveis Socials. Directora del Màster en Cooperació al Desenvolupament. Universitat de València

El sector laboral de la cooperació internacional per al desenvolupament (CID) ha crescut de manera significativa al llarg de les dues últimes dècades, la qual cosa ha permès que la figura del/de la cooperant evolucione i es professionalitze alhora que ho feia l’anàlisi i la comprensió de la intervenció en aquest camp. La complexitat i la creixent preocupació sobre les qüestions del desenvolupament i la pobresa han portat organismes internacionals, estats i entitats socials a multiplicar els recursos destinats a un àmbit que demana professionals qualificats amb una formació específica.

L’itinerari formatiu requereix la realització d’un grau que done resposta a les principals demandes laborals, que abracen un ampli ventall professional que passa pels graus de la branca de ciències socials i jurídiques, alguns graus de salut –com ara Farmàcia, Infermeria, Medicina, Nutrició Humana i Dietètica, Odontologia o Psicologia–, algunes enginyeries –Electrònica Industrial i Telecomunicació, fonamentalment– o el grau en Traducció i Mediació Interlingüística.

La formació de grau s’ha de complementar amb una formació de postgrau especialitzada i actualitzada en cooperació, com la que ofereix el màster en Cooperació al Desenvolupament de la Universitat de València, en el qual es té en consideració que el perfil professional d’accés és interdisciplinari i intercultural, i on el principal requisit és que la persona desitge formar-se d’una manera rigorosa i aplicada. Les principals eixides professionals que ofereix són: personal investigador en estudis sobre el desenvolupament; personal tècnic expert per a treballar en entitats no lucratives i organismes internacionals; especialista per a consultories i assessories en programes i projectes; agents de desenvolupament local amb capacitat per a identificar i formular programes i projectes; i formació específica per a personal de les administracions públiques.

 

El camí a seguir.

L’itinerari formatiu més habitual és un títol de grau (entre un ampli ventall de possibilitats) més una formació de postgrau (com ara un màster oficial) en cooperació al desenvolupament.

 

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 9 ?