0

núm. 35  |  any 2018  

Print Friendly, PDF & Email

En resposta a la gran demanda professional i social, el grau en Ciència de Dades s’impartirà a partir del curs 2018/2019 a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València.

Redacció

Les dades han arribat i estan canviant la forma com percebem i prenem decisions en àrees com la sanitat, les relacions socials, la política, el medi ambient, l’economia o l’empresa. Per això, la Universitat de València impulsa a partir del curs 2018/2019 el grau en Ciència de Dades que s’impartirà a l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria (ETSE), al Campus de Burjassot-Paterna.

Les assignatures de segon de batxillerat que ponderaran per a accedir a aquest grau, de la branca d’enginyeria i arquitectura, són: Matemàtiques II, Biologia, Dibuix tècnic II, Física, Química i Economia de l’empresa, amb 0,2 punts, i Disseny i Geologia, amb 0,1 (tot i que aquestes ponderacions són provisionals).

Amb una oferta prevista de seixanta-cinc places per al primer curs, el títol està dissenyat perquè l’alumnat aconseguisca una sòlida base de coneixements que permeten donar resposta a la demanda creixent de la societat per a prendre decisions basades en la informació que ens proporcionen les dades. El grau capacita per a adquirir, processar, transformar i extraure coneixements a partir de grans volums de dades d’índole diversa (nombres, imatges, vídeo, text, etcètera), així com també per a aplicar-los en àrees de gran abast professional. S’hi estudien matèries de quatre grans branques: matemàtiques i estadística, amb assignatures d’anàlisi matemàtica, àlgebra, optimització, inferència estadística o models lineals; informàtica, en què es cursaran estructures de dades i algorismes, xarxes i seguretat, dades massives, programació paral·lela o infraestructura d’emmagatzematge de dades; intel·ligència artificial i aprenentatge de màquina, amb cursos de visualització de dades, processament d’imatges, senyals i sistemes, models connexionistes o processament del llenguatge natural; i salut, empresa i societat, en què s’estudiaran els aspectes legals de les dades, la gestió de la innovació en la ciència de dades i els mètodes quantitatius per a la gestió.

Segons Francisco Grimaldo, subdirector de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València, els estudiants «analitzaran la privacitat i la propietat de les dades, la seua importància en les finances, en l’economia i en l’empresa i les aplicacions en medicina i biologia».

Aquests estudis proporcionen una formació multidisciplinària que capacita per comprendre el fenomen de les dades des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural, sanitària i de negoci. A més a més, prepara per ocupar càrrecs de responsabilitat en les organitzacions i per a assumir la direcció de projectes gràcies a una formació específica en gestió de la innovació i destreses professionals.

Els graduats en aquest nou títol que començarà a impartir-se el pròxim mes de setembre podran treballar d’analistes de dades, d’especialistes en magna data, de consultors de negoci, de gestors de projectes o d’arquitectes de dades, i podran continuar la seua formació per especialitzar-se en algun dels màsters de la Universitat de València, com el de ciència de dades, el de bioinformàtica o el de tecnologies web, computació en el núvol i aplicacions mòbils.

Tot i que no s’exigeix una formació prèvia per a accedir a aquest grau nou, és recomanable haver cursat la modalitat de batxillerat de ciències i tecnologia o accedir-hi a partir d’un cicle formatiu de grau superior en alguna especialitat tècnica. A més, l’estudiant ha d’estar interessat per la informàtica, les matemàtiques, l’estadística i la intel·ligència artificial.

Els nous estudis en Ciència de dades s’afegeixen a l’oferta de l’Escola Tècnica Superior d’Enginyeria de la Universitat de València, que imparteix també les següents enginyeries: Informàtica, Química, Multimèdia, Telemàtica, Electrònica de Telecomunicació i Electrònica Industrial.

 

«Aquests estudis proporcionen una formació multidisciplinària que capacita per comprendre el fenomen de les dades des d’una perspectiva científica, tecnològica, social, cultural, sanitària i de negoci».

 

 

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 11 ?