0

núm. 23  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Cinc cèntims

Tutoría universitaria inclusiva. Guía de buenas prácticas para la orientación de estudiantes con necesidades educativas específicas.

Pedro R. Álvarez Pérez (coord.)

Narcea ediciones, Madrid, 2012, 188 p.

«Una concepció àmplia de la formació universitària basada en la comunitat inclou construir, a partir de la cultura de cada universitat, una cultura inclusiva. Una universitat inclusiva veu a tots els alumnes i alumnes capaços d’aprendre, i anima tots els tipus de diversitat. En la mesura que aprenguem a ser més inclusius, és a dir, que es troben respostes específiques a les peculiaritats de cadascun, més a prop serem del grau d’atenció a la diversitat on la universitat pot ser fructífera i indispensable.»

 

Novetats

Kant. Llegir Crítica de la raó pura. Pròleg de la segona edició

P. Camacho, J. Fernández, C. López, M. Llofriu i G. Quintás

Col·lecció «Filosofia batxillerat». Publicacions de la Universitat de València, València, 2012, 108 p.

Aquest manual analitza el pròleg de la segona edició alemanya de la Crítica de la raó pura, signat pel mateix I. Kant el 1787. I per què analitzar el pròleg i no l’obra? Doncs,  segons els autors, aquest és un dels pròlegs «més perfectes i remarcables de la nostra tradició cultural» i pot servir alhora tant per reflexionar sobre la finalitat amb què es pensa i s’escriu la Crítica com per conèixer formalment aquest tipus de paratext i el propòsit a què serveix. Igual que en la resta dels llibres d’aquesta col·lecció, el que es persegueix és afavorir una lectura comprensiva; per això, el text va acompanyat d’una sèrie de materials que ajuden a la seua anàlisi i divulgació.

 

A Practical Introduction to English Phonology

Barry Pennock-Speck i M. Lluïsa Gea

Col·lecció «Educació. Laboratori de materials, 40».  Publicacions de la Universitat de València, València, 2012, 118 p.

Barry Pennock-Speck és professor a la Universitat de València i M. Lluïsa Gea, a la Universitat Jaume I i han elaborat conjuntament aquest manual per introduir els aprenents en la fonologia anglesa d’una manera pràctica. L’obra combina, en cada capítol, una part teòrica amb una altra d’activitats i exercicis sobre la fonètica articulatòria, acústica i auditiva (capítol 2), el sistema fonològic de  l’anglès (capítol 3), les vocals angleses, els diftongs i les consonants (capítol 4) i la parla i la prosòdia (capítol 5). Aquests dos darrers capítols poden ser utilitzats pels docents en secundària, que poden complementar amb el material que hi ha penjat al bloc  http://anglotic.blogs.uv.es

 

35 anys fent camí. El sindicalisme autònom i assembleari en l’ensenyament al País Valencià

Joan Blanco (coord.)

Sindicat de treballadors i treballadores de l’ensenyament del País Valencià – Intersindical Valenciana, València, 2011, 192 p.

Amb aquesta publicació commemorativa s’apleguen diversos articles que parlen de la vida sindical en l’ensenyament des dels anys setanta fins a l’actualitat. Els textos, que es poden llegir aïlladament, conformen una imatge global, des de diferents llocs i perspectives, de l’activitat sindical al País Valencià. En ocasions responen a una marca territorial i tracten del naixement i la consolidació del projecte des de diversos punts de les terres valencianes, i en d’altres mostren una marca més sectorial o temàtica com ara les intervencions i el posicionament en tema de política lingüística. Sense voler esdevenir «un manual oficial de la història de l’STEPV», el conjunt n’ofereix una bona aproximació.

 

L’ús de l’energia nuclear. (Homo sapiens?)

Vicent Martínez

Edicions del Bullent, Picanya, 2011, 174 p.

Aquest llibre és el resultat de posar per escrit l’argumentació de l’autor, professor de Física de la Universitat de València, al voltant de temes d’actualitat com ara l’ús de l’energia nuclear, el canvi climàtic o el futur de les espècies vives sobre la Terra. En les dues primeres seccions del llibre, Martínez té la intenció d’informar «en matèries que no són massa accessibles per a una gran majoria», mentre que la tercera secció, «L’energia nuclear», és més formativa i intenta, amb un llenguatge senzill, exposar qüestions com ara la radioactivitat natural i artificial, la fissió i la fusió nuclears, etc. En definitiva, un text divulgatiu que ens pot ajudar a reflexionar i a tractar, amb més coneixement de causa, els temes que aborda.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 6 ?