0

núm. 22  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Cinc cèntims

Educación y Universidad. La construcción de un conocimiento digno de la humanidad en la era planetaria.

Clélia Brandão i Betania Leite

Publicacions de la Universitat de València i CEIC Alfons el Vell, 2011, 48 p.

«Connectar l’educació al món del treball exigeix, doncs, que els processos acadèmics s’orienten en els seus cursos concrets cap a la preeminència de l’adquisició i del desenvolupament d’hàbits d’investigació, enfront de l’adquisició acumulativa d’informació, amb la finalitat que es faça palès en acabar els estudis no només la capacitat de disposar d’un pensament analític i abstracte, sinó també de la flexibilitat del raciocini per a entendre, administrar i projectar situacions noves…»

 

Novetats

Crear. Cómo se desarrolla una mente creativa

Matteo Corradini

Col·lecció «Didàctica de las operaciones mentales». Editorial Narcea i Ministerio de Educación, Madrid, 2011, 109 p.

Aquest és el segon volum d’una col·lecció que tracta de les operacions mentals de les quals difícilment pot prescindir un sistema educatiu. Així, l’autor aprofundeix, en aquestes pàgines, en els mecanismes de desenvolupament de les ments creadores, argüint que crear no és una activitat privilegiada d’un grapat d’elegits sinó una operació mental en la qual es pot educar els adolescents. Destrucció, creació i ideació són tres dels puntals en què se sustenta el llibre que, després d’una exposició teòrica sobre què significa crear, recull una selecció de projectes, a manera d’aplicació pràctica, de l’operació mental estudiada.

 

Un título para las clases medias. El instituto de bachillerato Lluís Vives de Valencia, 1859-1902

Carles Sirera

Col·lecció «Història». Publicacions de la Universitat de València, València, 369 p.

L’estudi de Sirera, sobre l’Institut Lluís Vives en la segona meitat del segle XIX, qüestiona algunes de les idees més arrelades en la història de l’educació recent, com ara que el batxillerat estiguera reservat quasi exclusivament a les classes més benestants o que gaudira d’un percentatge molt baix de fracàs escolar. El llibre és el resultat d’una tesi fruit d’una recerca a fons que pretén conèixer el paper que va exercir l’ensenyament en el procés de configuració de la classe mitjana i està dedicat al treball esforçat del professorat de l’ensenyament públic.

 

Leyendo Fedón

Francisco Caballero

Col·lecció «Educació. Laboratori de materials». Publicacions de la Universitat de València, València, 68 p.

Aquesta publicació està destinada principalment als qui es volen preparar l’accés a la universitat per a majors de 25 anys i necessiten materials per entendre millor els textos de Plató i preparar la prova de filosofia. Leyendo Fedón segueix l’estructura d’un quadern didàctic on s’encabeixen, entre altres continguts, uns apunts sobre la filosofia de Plató i una guia de lectura. Aquest material es completa amb els models d’exàmens de filosofia de les proves d’accés per a majors de 25 anys dels darrers sis anys.

 

Milloringlix. Nanolliçons d’anglès per a supervivents

Carles Roca-Font i Savador Macip

Col·lecció «Bromera Actual». Edicions Bromera, Alzira, 2011, 176 p.

Un recull de trucs, expressions, recursos i frases fetes per millorar l’anglès són la base d’aquest llibre que resultarà molt interessant per dinamitzar les classes d’anglès a les aules de secundària. Aquestes nanolliçons, com les anomenen els autors, ordenades per capítols, són una adaptació, en format de llibre imprès, del mètode emprat al bloc www.milloringlix.org, on moltíssims aprenents d’anglès milloren la competència comunicativa. Milloringlix és una proposta divertida i, a sobre, molt pràctica.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 8 ?