0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Marc Baldó, coordinador del grau en Història, recomana llegir Breu història del món, d’Ernst H. Gombrich. Editorial Empúries, 3a ed., Barcelona, 2011, 312 p.

El llibre és un clàssic que fou escrit per un important professor vienès d’història de l’art (1909-2001) quan acabava de doctorar-se, allà pel 1935. Aleshores, Gombrich, de família jueva, ja s’estava a Londres, en un moment en què s’escrivien moltes síntesis i reflexions sobre la història (Marc Bloch en va fer una poc després, molt famosa). Eren temps durs i hom volia saber sobre l’experiència humana i com es construeix la història. Ací es mostra que la història, des que s’inventà el foc i la paraula, la fan les persones en convivència social i atrapades dins circumstàncies històriques (que responen a processos). Però, sobretot, mostra (i en una ocasió ho diu) que conèixer el passat serveix «quan vols fer alguna cosa nova». Aquesta és una de les característiques de la nostra espècie: fer coses noves, per això que la història siga un saber tan vell.

El llibre, d’altra banda, fa un repàs de l’experiència humana des de les societats caçadores-recol·lectores fins a l’enfonsament dels sistemes comunistes, té una factura clàssica que aporta, al meu parer, la fonamentació cultural bàsica de la disciplina. D’altra banda, és un text molt divertit; es pot llegir seguit o triant capítols, i té el mèrit que l’autor no ha deixat de retocar-lo fins a l’últim moment, mentre es traduïa a altres llengües i se’n feien reedicions. Fins i tot, en ocasions, ens mostra com li ha canviat la mirada sobre algun aspecte, com ara l’eufòria pel progrés tècnic de les societats industrials.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 4 ?