0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Manuel Pedro Huerta, coordinador del grau en Mestre/a d’Educació Primària, recomana llegir «Las funciones de un maestro» dins Ensayos impopulares, de Bertrand Rusell. Editorial Edhasa, Barcelona, 2003, 311 p.

Bertrand Russell va viure gairebé 100 anys, una tercera part al segle XIX i la resta durant el convuls segle XX. La lluita permanent contra el dogmatisme, els nacionalismes i la intolerància va ser una constant en la seua vida. Quan Russell escriu Ensayos Impopulares (1950), havia viscut dues guerres mundials, una crisi econòmica, el feixisme, el comunisme, el desenvolupament del capitalisme i la lluita pels drets civils.

Matemàtic i filòsof, Russell es va interessar també per l’educació de la joventut. Va fundar, juntament amb la seua dona, una escola progressista en què proposava una educació lliure de les influències i prejudicis habituals en les escoles d’aquell temps, de dogmatismes i de nacionalismes. En «Las funciones de un maestro», Russell pensa en una educació per a la joventut allunyada d’aquests mals, en la qual els mestres són elements clau per preservar els alumnes de tot això. Tasca difícil, no exempta de perills i fortament influenciable per agents externs a l’educació i a la tasca d’ensenyar, diu Russell, que reclama una major llibertat per a la professió d’educar i la compara amb la d’un metge: «El mestre és una mena de metge l’objectiu del qual és guarir el pacient d’infantilisme». Salvaguarda contra els dogmatismes, allunyat de les pugnes partidistes, alimenta en els estudiants l’hàbit per la investigació imparcial i, en guàrdia contra l’acceptació d’afirmacions ex parte sense més, ensenya a ser just amb totes les parts, guardià de la civilització… funcions d’un mestre.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 10 14 ?