0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Margarita Parra, coordinadora del grau en Química, recomana llegir Tienes química, tienes vida1, editat pel Foro Química y Sociedad, Barcelona, 2011, 64 p.

Amb motiu de la celebració de l’Any Internacional de la Química en 2011, el Foro Química y Sociedad va publicar un llibre que, amb el títol Tienes química, tienes vida, pretén fer arribar a la societat la contribució que ha tingut i té la química en el desenvolupament del nostre nivell de vida actual. La química dóna respostes en tots els àmbits del nostre desenvolupament. Avui ens sembla natural disposar d’aigua potable, d’antibiòtics, de vacunes, de pròtesis… La química ha revolucionat el món de la medicina en disposar d’antisèptics, desinfectants, gasos medicinals i infinitat de materials biocompatibles. S’ha augmentat el rendiment dels conreus i les formes de conservació, fet que permet alimentar una població que s’ha duplicat en els últims 50 anys. Però la química també ha desenvolupat substàncies polimèriques, des de plàstics fins a fibres, que han revolucionat el món del transport i del vestit, i ha fet possible el desenvolupament de les noves tecnologies i les energies alternatives. Podem dir que no hi ha cap camp de la nostra vida en què la química no haja intervingut.

Si bé alguns d’aquests avanços han provocat una deterioració mediambiental important i socialment s’ha desacreditat la paraula química, cal no oblidar que aquesta disciplina pot ajudar a trobar solucions que responguen als reptes actuals i futurs. Quan un estudiant de secundària llija aquest llibre, estic convençuda que li agradaria ser una d’aquestes persones que responguen a alguns dels reptes que tenim.

1Accés directe a l’article després de registrar-s’hi:
www.quimicaysociedad.org
(dins «Materiales divulgativos y didácticos», «Publicaciones divulgativas»).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 6 7 ?