0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Anna Redondo, coordinadora del grau en Relacions Laborals i Recursos Humans, recomana consultar el web www.uv.es/innovarl, una eina multimèdia multidisciplinària d’utilitat.

El projecte DOCENTIC, desenvolupat pel grup d’innovació educativa Rel-Lab, ha generat una aplicació informàtica en eXe-learning, un programa d’edició de llocs web educatius de codi obert que permet situar l’usuari en el plànol de la interdisciplinarietat en què s’insereix el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans i que mostra, mitjançant continguts audiovisuals i de manera interactiva, les eixides i els perfils professionals més habituals, i també les seues característiques.

Els vídeos estan realitzats per professionals de reconegut prestigi en distints àmbits, tots titulats en Relacions Laborals. Conèixer l’experiència d’aquests titulats pot ajudar a aclarir dubtes i sobretot a saber de primera mà quina és la realitat pràctica d’aquests estudis. En l’aplicació informàtica podem trobar, per a cada perfil professional, els requisits formatius i l’itinerari curricular, les funcions i les tasques associades, les habilitats, les destreses i les competències requerides, així com les principals dificultats i les recompenses vinculades a l’exercici d’aquests llocs.

Aquesta web també mostra la correlació entre les principals habilitats i competències per a l’exercici professional i les distintes assignatures presents en el pla d’estudis del grau. Disposa, a més, de nombrosos hipervincles i altres continguts en xarxa (pàgines web, portals, enllaços a reglamentació, etc.), i permet a qualsevol persona interessada navegar a través d’aquests continguts.

Tenint en compte el desconeixement generalitzat que hi ha entorn d’aquest camp, l’aplicació aporta dos importants beneficis: d’una banda, permet conèixer, d’una manera senzilla i pràctica, alhora que rigorosa, quines són les diferents opcions professionals que poden tenir els futurs estudiants; i de l’altra, explica amb claredat i coherentment el seu caràcter interdisciplinari, cosa que contribueix que la societat tinga un coneixement més precís del que representen aquests estudis.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 13 6 ?