0

núm. 24  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

Llegir per triar

Rosario Fernández, coordinadora del grau en Sociologia, recomana consultar el web Sociología contemporánea. Un sitio para los amantes de las ciencias sociales: www.sociologiac.net.

La sociologia és una disciplina amb una projecció professional àmplia, oberta i diversa. Ens trobem en un moment de crisi social profunda, una crisi que és multidimensional (econòmica, política i cultural). Aquesta multidimensionalitat és un dels avantatges de la sociologia davant la resta de les ciències socials, molt més especialitzades, i la situa en una posició privilegiada per entendre i fer propostes d’intervenció en la difícil situació social en què vivim.

Sociología Contemporánea és el nom d’un portal de lliure accés, fet pel sociòleg mexicà Christian Hernández, que facilita una gran quantitat de material i informació relacionats amb la sociologia. Les persones interessades trobaran en aquest portal una connexió amb els principals ítems del moment i amb els autors més destacats. Hi poden trobar vídeos amb entrevistes o documentals relacionats amb la sociologia; lliure accés a la descàrrega de llibres complets escrits per sociòlegs destacats (Manuel Castells, Zygmunt  Bauman, Pierre Bourdieu i un llarg etcètera); accés a textos més curts, citacions i altres materials escrits; una secció d’humor relacionat amb les ciències socials; informació i accés gratuït a programes de software d’utilitat per al treball sociològic, etc. A més a més, és possible la subscripció via Twitter, Facebook o RSS, per tal d’estar informat periòdicament de les novetats que s’hi van afegint. En definitiva, Sociología contemporánea és un recurs de gran utilitat per a docents i estudiants interessats a disposar de materials per al treball, l’estudi i la reflexió individual o col·lectiva, a casa o a l’aula.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 2 ?