0

núm. 22  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email

25 ANYS DELS ESTUDIS DE CIÈNCIES DE L’ACTIVITAT FÍSICA I L’ESPORT

Redacció

La Facultat de Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de la Universitat de València celebra aquest curs 2011-2012 el 25è aniversari dels estudis de Ciències de l’Activitat Física i l’Esport. Aquests estudis començaren a impartir-se el curs 1987-1988 a partir de la creació, el 1986, de l’Institut Valencià d’Educació Física(IVEF) i que el 1997 esdevingué la Facultat actual. El centre, situat des de l’any 2003 al campus de Blasco Ibáñez, actualment té 750 estudiants que estan matriculats en primer, segon i tercer cursos del grau, així com també en quart i cinquè cursos de l’anterior títol de llicenciatura.

El grau en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport és una titulació pertanyent a la branca de Ciències Socials  i Jurídiques amb molta demanda que exigeix als aspirants la superació d’unes proves físiques. Segons dades facilitades pel centre, de les més de sis-centes persones que enguany hi sol·licitaren l’accés, al voltant d’un 40% superaren les proves físiques, cobrint les 150 places ofertes amb una nota de tall de 9,776, en la preinscripció de juny, i una llista d’espera que igualava les places ofertes. L’alumnat que es matricula en aquesta carrera pot fer, segons la manera de combinar les assignatures optatives que s’ofereixen, una primera especialització en un dels àmbits professionals següents: gestió i recreació esportiva, activitat física i qualitat de vida, o rendiment esportiu. Una vegada acabats aquest estudis, es pot continuar la formació més especialitzada amb els estudis de màster universitari. A la Universitat de València es poden cursar els màsters en Anàlisi del Rendiment Esportiu, en Direcció d’Organitzacions i Instal·lacions de l’Activitat Física i l’Esport, i en Investigació i Intervenció en Ciències de l’Activitat Física i l’Esport.

60 crèdits en anglès

La Facultat ha activat aquest curs un total de 60 crèdits del grau que seran impartits en anglès per millorar-hi la competència lingüística i facilitar així tant els intercanvis internacionals com la realització d’estudis de màster que requerisquen el domini d’una llengua estrangera. Els crèdits, que podran ampliar-se en un futur, es reparteixen en 10 assignatures al llarg dels tres primers cursos del grau.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 2 3 ?