0

núm. 22  |  any 2012  

Print Friendly, PDF & Email
Rafael Crespo. Coordinador del Campus Científic VLC/CAMPUS

Amb l’objectiu de potenciar les capacitats dels alumnes d’ESO i de batxillerat que demostren unes habilitats especials en l’àmbit cientificotecnològic i d’estimular-los en un moment clau per a la tria d’estudis, el Ministeri d’Educació i la Fundació Espanyola de Ciència i Tecnologia (FECYT), van engegar ara fa dos anys el projecte «Campus Científics d’Estiu».

Aquesta iniciativa, que té la col·laboració de l’Obra Social «la Caixa», es desenvolupa dins el context dels campus d’excel·lència internacional i regional, i el curs 2010-2011, primer any de vigència del Campus d’Excel·lència Internacional VLC/CAMPUS, conjunt entre la Universitat de València i la Universitat Politècnica de València, les dues universitats aconseguiren celebrar el seu primer Campus Científic d’Estiu.

Repartits en les dues quinzenes del mes de juliol, els alumnes seleccionats de quart d’ESO i de primer de batxillerat estigueren en contacte amb la investigació i intervingueren, en sessions matinals, en dos projectes d’acostament científic, per triar entre quatre, especialment dissenyats per a ells per professorat d’universitat i professorat d’ensenyament secundari. Els projectes entre els quals podien elegir foren Matemàtiques, criptografia i codis: com usar les matemàtiques per a entendre’ns; Un viatge fantàstic amb els peus en la física; Tecnologia i física mèdiques: la innovació al servei de la medicina; i La química: una font inesgotable de solucions per a la salut i el benestar, i tingueren lloc als campus de Blasco Ibáñez i Burjassot. Les vesprades es reservaren per a accions de caràcter transversal adreçades a tot el grup: quatre tallers d’iniciació científica Invenció, Treball en equip, Tractament de dades i Modelització, i diverses activitats culturals i de divulgació entre els quals hi hagué visites al Centre Cultural La Nau i a la Biblioteca Històrica així com també un recorregut guiat pel Parc Científic de la Universitat de València a Paterna.

Al final de cada quinzena, els grups feren una exposició on mostraren el treball realitzat i l’aprofitament aconseguit. L’avaluació realitzada tant al professorat com a l’estudiantat mostra el tarannà positiu d’aquesta primera experiència, que hauria de repetir-se en propers estius perquè fomenta les vocacions científiques dels més joves.

Les xifres

Prop de 7.500 alumnes de quart curs d’ESO i de primer de batxillerat amb una nota mitjana igual o superior a 7,5 demanaren aquest estiu una de les 1.200 places per als campus científics de tot l’estat espanyol. Les 60 places del campus científic de la Universitat de València es cobriren amb estudiants majoritàriament de fora de la Comunitat Valenciana amb un expedient acadèmic superior al 9.

Els assistents es repartiren en les dues quinzenes del mes de juliol, 30 estudiants de quart d’ESO (27 xiques i 3 xics) la primera quinzena de juliol i 30 estudiants de primer de batxillerat (18 xiques i 12 xics) la segona.

Durant catorze dies del mes de juliol cada estudiant va participar en dos projectes científics diferents dels quatre que cada campus oferia. Tot seguit es pot veure la distribució per àrees dels 80 projectes duts a terme en els 20 campus científics de l’Estat espanyol en els quals participaren un total de 1.200 alumnes.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 8 6 ?