0

núm. 25  |  any 2013  

Print Friendly, PDF & Email
Redacció

L’alumnat que actualment té previst accedir a la Universitat el curs 2013-2014 es trobarà amb algunes novetats en les Proves d’Accés i en la preinscripció. Aquests estudiants, que actualment fan el segon de batxillerat, juntament amb els que ara cursen primer seran, si l’avantprojecte de la nova llei d’educació no es modifica, les dues darreres promocions que accediran a la Universitat després d’haver superat les PAU.

Canvis en la prova d’accés

La Comissió Gestora que regula aquestes proves ja ha anunciat que la convocatòria que tenia lloc a setembre es traslladarà a juliol. El calendari tindrà, com fins ara, dues convocatòries, però la primera serà a juny i la segona a juliol. Es tracta d’una modificació per a unes proves que la llei que prepara el govern, la LOMQE, pretén suprimir. Les Proves d’Accés a la Universitat o la Selectivitat, que és el nom com es coneixen popularment aquests exàmens perquè és la primera denominació que van rebre, daten de 1974 i són unes proves d’avaluació externa preparades conjuntament per professorat de batxiller i d’universitat que acrediten a qui les supera que està en disposició d’afrontar amb garanties una formació universitària. D’aleshores ençà han experimentat canvis no només en el contingut sinó en la seua estructura. La darrera transformació substancial va ser el 2010, quan es va incorporar la prova específica per a les assignatures de modalitat del batxillerat. Ara, l’avantprojecte de la LOMQE preveu suprimir les PAU i instaurar una avaluació general del batxiller en el centre docent de l’estudiant, però aplicada i qualificada per professorat extern. S’articula també un mecanisme pel qual les universitats podran establir processos d’admissió específics en funció de la demanda dels seus títols i les places disponibles.

Canvis en l’oferta dels graus

En l’àmbit de la Universitat de València i pel que fa al seu catàleg de títols es donaran algunes novetats. En l’àrea de Ciències de la Salut, hi haurà 48 places per a la doble titulació de Farmàcia i de Nutrició Humana i Dietètica, que ja apareixerà en l’imprès de preinscripció. En l’àrea d’Enginyeria deixarà d’oferir-se la doble titulació d’enginyeria en Telecomunicació. En l’àrea de Ciències Socials i Jurídiques la novetat es produeix en l’Extensió Universitària d’Ontinyent, on l’any que ve s’impartirà el primer curs del grau d’Administració i Direcció d’Empreses en substitució del de Finances i Comptabilitat. El nombre de places per a cada grau per al pròxim curs serà el mateix, llevat de l’augment en Geografia i Medi Ambient, de 60 a 80 places, i de la reducció de 32 places en Farmàcia i de 16 en Nutrició Humana i Dietètica, com a conseqüència de la implantació del doble grau. Quant al grau de Veterinària, no començarà el curs 2013-2014 per la falta de finançament que pateixen les universitats públiques i caldrà esperar a cursos posteriors.

Canvis en les llistes d’espera

La  crida de les llistes d’espera per a l’any vinent també està prevista que siga no presencial, atès el bon funcionament que ha tingut enguany aquest nou mecanisme. Fins el 2012, calia acudir a cada centre per atendre presencialment la crida de la llista d’espera quan es produïen vacants en els graus una vegada havia acabat el procés de matrícula. El que es coneixia popularment, però de manera inexacta, com la subhasta ha passat ara a ser un procediment telemàtic publicat al web de la Universitat. Les vacants generades pels admesos que no han formalitzat la matrícula s’assignen a persones que estan en la llista d’espera permetent, a més, que al web es puga anar consultant la informació sobre les persones admeses i les notes de tall de cada grau.

17 ANYS MOSTRANT LA UNIVERSITAT ALS FUTURS UNIVERSITARIS

Fa 19 anys, i amb l’interés de l’Institut Josep Ribera de Xàtiva per aproximar la realitat universitària al seu alumnat, s’organitzaren les primeres visites guiades a la Universitat de València. Dos anys després, el curs 1996-97, naixia el Programa Conèixer la Universitat de València, al si del Servei d’Informació i Difusió als Estudiants-DISE, amb el suport del Servei de Formació Permanent i del Servei de Normalització Lingüística, que incloïa les visites, un encontre amb els orientadors i altres activitats de difusió. El programa ha anat introduint canvis i eixamplant la implicació de les facultats però conserva l’objectiu inicial de mostrar als futurs universitaris, els seus orientadors i professors  l’oferta d’estudis i serveis de la Universitat de València. Manté també, en el cas de les visites, la pretensió inicial de facilitar la participació dels centres valencians d’ensenyament secundari en oferir-los una proposta unificada, coordinada i organitzada simultàniament per portar el seu alumnat als 18 centres de la Universitat. La xifra de participants en les visites no ha deixat de créixer i el curs passat ens visitaren prop de 8.500 estudiants.

Enguany, per a la dissetena edició del programa, hi ha prevista la participació en la Jornada d’Informació als Orientadors (31 de gener de 2012) d’Amelia Valcárcel, catedràtica de Filosofia Moral i Política de la UNED i membre del Consell d’Estat, i de Jesús M. Jornet, catedràtic del Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació de la Universitat de València. A més, hi haurà una sessió sobre l’accés, l’admissió i l’oferta per al curs universitari 2013-2014 que farà la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística de la Universitat de València, Isabel Vázquez. La inscripció està oberta en www.uv.es/coneixer.

A aquesta activitat li seguiran les participacions en fires i salons especialitzats, les Visites guiades per la Universitat, programades per als dies 19, 20 i 21 de febrer de 2013 i els Dissabtes d’informació, que es faran en juny.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 5 6 ?