0

núm. 25  |  any 2013  

Print Friendly, PDF & Email

Cinc cèntims

Fragment extret i traduït de Profesores: vidas nuevas, verdades antiguas. Una influencia decisiva en la vida de los alumnos.

Christopher Day i Qing Gu

Colección «Educación Hoy Estudios». Narcea Ediciones, Madrid, 2012, 248 p.

«No hi ha dubte que les reformes, en especial les que no estan ben implementades, trastornen, almenys temporalment, l’estabilitat relativa del treball dels professors, les condicions de l’ensenyament i l’aprenentatge, la formació contínua dels docents i, en alguns casos, les seues creences, pràctiques i autoeficàcia. En general, qüestionen les idees vigents al voltant de la professionalitat (Bottery, 2005; Goodson y Hargreaves, 1996; Helsby, 1999; Sachs, 2003).»

 

Novetats

Renovació pedagògica i formació del professorat al País Valencià. Breu aproximació històrica (1975-1995)

Vicent Torregrosa  

Col·lecció «Cuadernos del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación», Serie Minor, Universitat de València, València, 2012, 160 p.

Aquest volum fa un repàs a l’evolució històrica de la renovació pedagògica des del moment històric de la transició, passant per la Llei d’ús i ensenyament del valencià de l’any 83 i fins a arribar a la Llei orgànica general del sistema eucatiu (LOGSE). Amb especial atenció a espais com l’Escola d’Estiu del País Valencià o el Col·lectiu de Mestres de la Costera, ens dóna a conèixer un model pedagògic que buscava omplir l’escola pública de contingut mitjançant la triada pràctica/estudi/formació. Un model que volia ser democràtic, valencià, popular i arrelat a l’entorn natural, i que, segons l’autor, va acabar per burocratitzar-se excessivament amb les necessitats i exigències de l’administració educativa.

El docente de educación virtual. Guía básica

Laura Alonso i Florentino Blázquez

Narcea Ediciones, Madrid, 2012, 176 p.

Proposada pels seus autors com una guia bàsica per al docent universitari, el contingut d’aquesta obra, però, resulta del tot adient per al professorat de secundària. Entre aquest col·lectiu ja hi ha una generació que incorpora de manera habitual els recursos electrònics perquè saben la força que per al seu alumnat té la tecnologia fora del context educatiu. L’obra aporta molts exemples d’ensenyament i aprenentatge en entorns virtuals i para una atenció especial al Moodle, el software lliure i gratuït que ha fet possible la creació de comunitats educatives basades en Internet.

Cal remarcar que aquesta proposta no perd de vista els models pedagògics sobre els que recolzar l’ús de les tecnologies ja que per elles mateixa, ens recorden, no comporten cap innovació educativa.

Herbari. Viure amb les plantes

Daniel Climent i Ferran Zurriaga. Amb il·lustracions d’Antoni Miró

Revista Mètode i Jardí Botànic de la Universitat de València, València, 2012, 280 p.

Els autors d’aquesta monografia es dediquen a l’ensenyament. Daniel Climent fa classes de Ciències de la Natura en secundària i Ferran Zurriaga és mestre d’escola. L’herbari està integrat per articles que ja s’havien publicat a la revista Mètode però que ara, aplegats en un sol volum, conformen una obra de divulgació botànica que pot tenir un interessant aprofitament a les aules, quan els alumnes de secundària han de confeccionar el seu herbari i quan el professorat ha d’explicar l’estudiantat la diversitat de plantes del País Valencià. A més de l’ús didàctic, cada text de l’herbari, des del primer dedicat al baladre fins al darrer, a la taperera, anima a qualsevol lector al gaudi de viure amb les plantes.

La educación y atención de la primera infancia en la Unión Europea. Un estudio comparado entre los sistemas de Suecia, Inglaterra y España

Ana Ancheta Arrabal

Col·lecció «Cuadernos del Departamento de Educación Comparada e Historia de la Educación», Serie Minor, Universitat de València, València, 2012, 216 p.

Aquest text  d’Ana Ancheta, fruit de la seua tesi doctoral, descriu, analitza i compara, des del prisma de l’equitat, l’educació i atenció de la primera infantesa a Suècia, al Regne Unit (malgrat que a la coberta fa referència a un dels 4 països que integren aquesta unió política, Anglaterra, a l’interior s’examinen les polítiques al Regne Unit) i a l’Estat espanyol. L’interès de l’estudi resulta innegable perquè Suècia i els països que integren el Regne Unit han estat referència sovint per a les nostre autoritats educatives.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 9 3 ?