0

núm. 25  |  any 2013  

Print Friendly, PDF & Email
Redacció

Aquesta premissa ha motivat Pilar Garcia, Doménec Giner i Carles Mulet, tres professors de l’IES de Teulada, a elaborar un suport on es poguera dur un seguiment de les lectures que fan els alumnes, i que aproximara els textos a les seues experiències personals. El resultat és el Quadern de lectures, una eina útil i polivalent.

Fa uns mesos, aquests professors contactaren amb Edicions 96 per a oferir-los l’edició d’un material senzill i pràctic, alhora que recolzat en una proposta didàctica, conscients que el foment de la lectura és una tasca a la qual es dediquen molts esforços al llarg de totes les etapes formatives, des de la infància fins a l’edat adulta. El Quadern, però, no està pensat com un control de les lectures que es fan a l’aula, almenys no únicament, sinó com una eina més personal i d’ús lliure on qui llegeix arreplega allò que considera més interessant sobre el llibre que té entre mans. Una mena de quadern de bitàcola que es composa de seccions vàries, les més evidents com el «Títol» o l’«Autor/a» i d’altres no tant com «El que vull recordar», «Com m’ha arribat a les mans?» o la més encertada per als desmemoriats: «Registre de llibres deixats».

Tal com expliquen Pilar Garcia i Carles Mulet a la Proposta didàctica del Quadern, l’ensenyament de la lectura és una tasca que pren múltiples formes i per això aquesta eina té diversos usos, uns més personals i altres més didàctics. I tot i que està pensada per a emprar-se des de l’autonomia, «com a eina educativa, aquest material permet també el desplegament d’una sèrie d’activitats planificades i encaminades a l’optimització de l’ensenyament-aprentatge del procés lector», sempre tenint en compte l’edat i l’etapa educativa de l’alumnat, que com més anys i formació tinga, menys guies li calen. En definitiva, un estri pragmàtic i suggerent que, bé individualment o integrat en el pla lector d’un centre educatiu, pot millorar la competència lectora i literària dels estudiants.

Quadern a la carta

En aparença el Quadern de lectures és com una agenda, menut, colorit i ben protegit per poder dur-lo dins la motxilla o la bossa. Hi inclou 36 fitxes per als llibres que es llegeixen més una llista de possibles llibres que hom vol llegir, un registre de llibres que hem deixat o ens han deixat i un índex final. També es pot personalitzar amb les dades del centre o de l’entitat que ho demane.

http://issuu.com/edicions96/docs/fitxa_quadern_de_lectura_instituts
http://www.recursosdidactics.net/recursos/Altres/Guia%20Quadern%20de%20lectures.pdf
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 14 12 ?