0

núm. 28  |  any 2014  

Print Friendly, PDF & Email

Les dates de les proves d’accés, de la preinscripció als graus i, posteriorment, de la matrícula i de les llistes d’espera, són les que marquen, a partir d’ara i fins que acabe l’entrada a la Universitat, les agendes dels preuniversitaris i les seues famílies. A més, però, al llarg d’aquest període hi ha altres esdeveniments informatius que cal tenir-hi en compte.

Redacció | Fotografies: Miguel Lorenzo

En el districte universitari valencià les proves d’accés a la Universitat seran els dies 10, 11 i 12 de juny (primera convocatòria) i els dies 8, 9 i 10 de juliol (segona convocatòria). Aquestes proves, d’acord amb el calendari d’implantació de la LOMQUE, es realitzaran fins al 2016. Els estudiants que facen segon de batxillerat en el curs 2016-2017 s’examinaran de la revàlida que preveu la nova llei.

Entremig de les dues convocatòries de les proves d’accés de juny i juliol, el Servei d’Informació i Dinamització (Sedi) organitza, com cada any, les sessions informatives sobre l’accés i l’ingrés a la Universitat de València. Aquesta activitat, anomenada Dissabtes d’informació, es farà els dies 21 i 28 de juny, en horari de matí, a l’Aulari III del campus de Blasco Ibáñez. Els Dissabtes d’informació permeten a aquells que estan a punt d’accedir a la Universitat ampliar la coneixença sobre l’accés i sobre l’oferta d’estudis per al curs 2014-2015.

La preinscripció, el procediment que ordena segons la nota d’accés els estudiants que demanen plaça en un grau, es desenvoluparà fins al 4 de juliol.

La novetat en l’oferta de graus per al curs 2014-2015 està al campus d’Ontinyent, on s’oferiran 50 places per a primer curs del grau en Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport. Gràcies al conveni entre la Universitat de València, l’Ajuntament d’Ontinyent i la Fundació Universitària Campus Ontinyent, aquest grau s’afegeix als d’Administració i Direcció d’Empreses i d’Educació Infantil que ja s’hi impartien.

Pel que fa a l’oferta de dobles titulacions internacionals, la Universitat de València amplia les seues propostes per al curs 2014-2015. A la Facultat d’Economia, pionera en oferir programes de doble titulació internacional, i a la de Dret, que té un programa doble amb la Université de Toulouse, s’afegirà l’any vinent la Facultat de Química, que a hores d’ara prepara un conveni amb l’École Européene de Chimie, Polymères et Matériaux de la Université de Strasbourg on els participants hauran de passar dos cursos per a obtenir la doble titulació internacional.

Els estudis de màster

La Universitat de València ofereix per al curs vinent 114 màsters oficials, amb preus públics i adaptats a l’Espai Europeu d’Educació Superior. D’aquesta oferta cal destacar d’una banda, la diversitat que abraça totes les branques de coneixement i, d’una altra, l’existència de dobles titulacions i de titulacions conjuntes. Les dobles o múltiples titulacions de màster permeten cursar una part dels seus estudis de postgrau en una altra universitat sòcia i obtenir els títols d’ambdues institucions. La Universitat té 3 màsters d’aquesta tipologia. Els títols conjunts són una altra modalitat de màster que acredita als qui els cursa que obtindrà el títol expedit per un consorci d’universitats. D’aquests se n’ofereixen 29 a la Universitat de València. Dins la modalitat de màsters conjunts hi ha els que duen el segell Erasmus Mundus, destinats a estudiants graduats que busquen obtenir una educació internacional. Els Erasmus Mundus són cursos d’alt nivell que imparteix un consorci format, almenys, per tres universitats de tres països europeus diferents. Aquest tipus de màster té un pla d’estudis conjunt i un període d’estudi a dues de les universitats participants, com a mínim. A la Universitat de València hi ha dos Erasmus Mundus. D’una banda, el máster Erasmus Mundus en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i dels Recursos Humans, on participen la Universitat de València, la Universitat de Barcelona, la de Bologna, la de Coimbra i la René Descartes Paris V. I d’una altra, hi ha el Màster Erasmus Mundus en Química Teòrica i Modelització Computacional, organitzat per la Universitat de València, l’Autónoma de Madrid, la Université Paul Sabatier – Toulouse III, la Università degli Studi di Perugia, la Katholieke Universiteit Leuven, la Universidade do Porto i la Rijksuniversiteit Groningen).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 11 11 ?