0

núm. 31  |  any 2015  

Print Friendly, PDF & Email

«Second Round. Art i lluita als instituts de secundària valencians» és un projecte expositiu que reivindica la transcendència de l’educació artística als centres d’ensenyament secundari. La mostra, composta de 21 panells informatius, realitzarà un itinerari pels dotze instituts valencians que han donat suport a aquest projecte impulsat per l’Institut de Creativitat i Innovacions Educatives de la Universitat de València. A més a més, cada institut hi afegirà alguns treballs dels seus estudiants. L’exposició final tindrà lloc al Centre Cultural La Nau. Second Round ha rebut el suport del Vicerectorat de Polítiques de Formació i Qualitat Educativa, del Vicerectorat de Participació i Projecció Territorial i del Vicerectorat de Cultura i Igualtat de la Universitat de València.

 

Clàudia Serra

El projecte Second Round, el va engegar Ricard Huerta, professor del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri, a la Universitat de València, i director de l’Institut de Creativitat, amb la finalitat d’unir el dispers col·lectiu del professorat de dibuix en un moment de dificultats dins del sistema educatiu. L’educació artística arrossega de fa temps una divisió en dues branques molt definides i, de vegades, vistes com a antagòniques: la del professorat de dibuix tècnic i la del professorat de dibuix artístic. Una vegada apareix la nova llei del ministre Wert, es fa palesa la necessitat de trencar aquesta disgregació per combatre junts contra la desaparició de l’educació artística. És en aquest context que comença a forjar-se Second Round, i la seua primera reunió, com ens diu Huerta, «va tenir lloc a l’octubre de 2014 i, malauradament, fou una mica descoratjadora: malgrat que hi havia unes quaranta persones, n’hi havia moltes que parlaven ja de la jubilació».

De tota manera –parlant, o no, de jubilar-se–, en aquella reunió es crearen alguns lligams entre els docents dels instituts i, en conseqüència, el següent aplec ja fou de caire més entusiasta. Així, s’inicià el cicle de les trobades en què es concretaven les línies del projecte i, paral·lelament, es va crear l’Associació Valenciana de Professorat de Dibuix, que compartia els objectius principals de Second Round: la unió del professorat d’educació artística i el reconeixement de la tasca educativa que es realitza als centres de secundària.

Tot i això, al principi s’ha anat una mica a les palpentes. Second Round pretenia exposar la trajectòria artística que s’havia efectuat als instituts des de la mort del dictador Franco. Però, a l’hora de programar la temàtica de l’exposició, es va comprovar que aconseguir els treballs dels alumnes de fa vint, trenta o quaranta anys no era gens fàcil. La majoria dels instituts només conserva als armaris i als prestatges dels departaments la feina més recent: bé perquè els treballs de l’alumnat es llencen a la paperera una vegada finalitza l’avaluació, bé perquè els estudiants se’ls emporten a casa en acabar el curs. És a dir, d’una manera o d’una altra, els fons artístics i documentals dels instituts s’eliminen, es dispersen i es perden, ja que es consideren de poc valor. I, així, s’esvaeixen moltes propostes educatives interessants que porten a terme els docents de secundària. L’únic que disposava d’un arxiu copiós era l’Institut Juan de Garay, gràcies a Ferran Morell, un professor actualment jubilat que va mobilitzar l’activitat artística en aquest centre durant la dècada dels anys 80. Aquest és un cas excepcional, ja que, pel que fa a la resta dels instituts, com que no disposaven d’arxius, han hagut de centrar les seues exposicions en temes de l’actualitat, en les noves tecnologies i, en definitiva, en la feina que han fet els seus estudiants al llarg dels darrers mesos.

Del nom, ens n’han explicat diversos perquès: que al·ludeix, se’ns diu, al segon intent en què es reprimeix per part del govern espanyol l’educació artística (tenint com a primera etapa sinistra la Dictadura), que la paraula second ens indueix a pensar en secundària i, finalment, que l’estrangerisme pugilístic suggereix la idea de lluita. Deixant de banda, però, els eslògans i anant al fons de la qüestió, Second Round pretén motivar l’activitat artística dels alumnes i el professorat dels dotze instituts que participen en l’exposició i, per extensió, de tots els instituts del País Valencià. Però, potser, l’aventura que han iniciat va més enllà dels seus càlculs, perquè al capdavall pot incitar tothom a reflexionar sobre la necessitat que tots els centres d’educació secundària tinguen cura de la conservació dels seus fons, tant artístics com d’altra mena.

 

L’itinerari de l’exposició «Second Round. Art i lluita als instituts de secundària valencians»

Data de l’exposició Centre Localitat

 

6 d’octubre de 2015 Lluís Vives València
21 d’octubre de 2015 Juan de Garay València
4 de novembre de 2015 Clot del Moro Sagunt
18 de novembre de 2015 L’Estació Ontinyent
4 de desembre de 2015 Laurona Llíria
15 de gener de 2016 Tirant lo Blanch Torrent
2 de febrer de 2016 Número 1 Requena
17 de febrer de 2016 Benlliure València
2 de març de 2016 Josep de Ribera Xàtiva
15 d’abril de 2016 Ausiàs March Manises
3 de maig de 2016 Sanchis Guarner Silla
18 de maig de 2016 María Enríquez Gandia
10 de novembre de 2016 Centre Cultural La Nau València

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 4 ?