0

núm. 32  |  any 2016  

Print Friendly, PDF & Email
David Muñoz Rodríguez | Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València

Aquest concepte perfila una societat en la qual el coneixement té cada cop més pes en els processos productius. Per coneixement entenem un ventall de sabers i continguts formalitzats i objectivats, els quals són transmesos (i «adquirits») mitjançant institucions amb reconeixement legal i social, com les universitats. En el mercat laboral, implica el creixement d’ocupacions que es localitzen en el sector dels serveis i, en general, en àmbits en els quals calen destreses que van més enllà de les manuals. No obstant això, no comporta una millora automàtica de les condicions laborals, com hem vist amb la proliferació dels bad jobs (call centers, etc.).

En la societat del coneixement hi ha processos que cal tenir presents per tal d’orientar-nos (i orientar els altres). D’una banda, el finançaritzament de l’economia ha anat acompanyat amb el trencament de les biografies més o menys estables. Així, empreses i individus estem sotmesos a constants canvis, una inestabilitat que ha acabat fent de la incertesa un tret de les trajectòries laborals. Un altre procés és el de la consolidació de la lògica neoliberal del capital humà com a model d’orientació, que obliga els individus a esdevenir empresaris de si mateixos i els força a invertir constantment en el seu capital humà per ser més competitius.

D’això deriva una situació de doble vincle: en general, el coneixement esdevé un factor clau alhora que no garanteix la mobilitat social ascendent ni evita la descendent. Per tant, la societat del coneixement implica trajectòries no lineals, incertes, i porta els individus a preguntar-se permanentment per les competències necessàries per a sobreviure en un mercat laboral sempre en canvi. A més, el valor simbòlic de la titulació es dilueix en un mar de competències (idiomes i formació complementària) obligatòries per a tenir opcions de ser ocupable. En aquest context, l’elecció dels estudis es viu amb la pressió d’anticipar un futur difícilment previsible.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 15 8 ?