0

núm.   |  any 2020  

Print Friendly, PDF & Email

«D’ací a tres anys hi haurà llocs de treball que no existeixen ara»

Mireia Capsir | Fotografies: Miguel Lorenzo

Entrevistats: José Emilio Farinós Viñas, professor del Departament de Finances Empresarials i coordinador del grau. | Mara Escudero Blasco, estudiant de primer curs del grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis / Business Ingelligence and Analytics (BIA).

Com extraure les immenses quantitats de dades que es generen cada segon? Com convertir-les en informació per a interpretar-la amb visió de negoci? Amb aquesta finalitat hi ha tècniques i metodologies que aprèn l’estudiantat del grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis / Business Intelligence and Analytics (BIA), acabat d’implantar aquest curs a la Universitat de València, una de les tres universitats públiques espanyoles on es pot cursar.

De què tracta el grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis?

JOSÉ EMILIO FARINÓS. Estem vivint una explosió, que és només un preludi del que ocorrerà, quant a volums ingents d’informació que es generen en la societat. Dades en brut que són molt importants per a l’empresa respecte de les vendes, la perspectiva de segmentació de clients, els riscos, la logística, els proveïdors, la gestió, etc. El que ens plantegem en el grau és crear professionals que dominen els conceptes i els coneixements de gestió de l’empresa, d’una banda, i les tècniques per a extraure la informació d’aquesta massa bruta de dades, de l’altra.

Als Estats Units, ja existia des de 2010 una preocupació sobre com havia de ser un currículum que abastara l’extracció d’informació i de coneixement d’aquesta massa de dades i ho combinara amb la gestió de l’empresa. En virtut d’això i de la demanda empresarial, llançàrem aquest grau. Hem unit dos mons separats.

Com un pont entre els dos.

JOSÉ EMILIO. Un pont i, sobretot, la capacitat d’extraure de les dades coneixement que genera valor per a l’empresa. Per això, al llarg del grau tenen un pes important els mètodes quantitatius com l’algorísmia, el machine learning, etc., que permeten seleccionar la informació vàlida per a prendre decisions.

MARA ESCUDERO. És com predir el futur, avançar-te. Els empresaris miren dades que no estan actualitzades i el problema és que l’economia varia molt ràpidament. Nosaltres analitzem les dades en present.

JOSÉ EMILIO. La informació economicofinancera sempre està desfasada. Solem parlar del que ha passat: fa sis mesos, fa un any. Però ara podem analitzar-la en temps real i predir comportaments en tots els àmbits.

Són coneixements nous, diferents respecte del que s’estudia en batxillerat. Com ha estat l’acollida de l’alumnat?

MARA. Nosaltres sabem que ens hem d’adaptar. Pràcticament ningú dels que cursem el grau teníem coneixements d’informàtica més enllà dels bàsics. I de sobte, entrem en una carrera amb molt de software sense tenir-hi una bona base. Per això, després del primer semestre estem tots un poc atabalats, la veritat. Ara bé, el repte, justament, és estar a l’altura i avançar.

JOSÉ EMILIO. El grau té una càrrega de treball important, costa acostumar-s’hi.

Quin és el perfil de l’estudiantat que cursa el grau?

JOSÉ EMILIO. El nostre perfil ideal seria un o una estudiant de batxillerat de la modalitat de Ciències i Tecnologia, però com que és un grau de la branca de Ciències Socials, majoritàriament, rebem alumnat d’aquesta modalitat. Quin handicap poden tenir? Doncs que les Matemàtiques de Ciències Socials en batxillerat no tenen el mateix nivell que les de Ciències. Però al final el que compta són les habilitats, les ganes i la motivació. I dedicar-hi hores.

MARA. El meu punt de vista i el de molts companys és just el contrari. Hi ha gent del batxillerat científic a qui les matemàtiques li van malament perquè ha d’aplicar-les a l’empresa. Tenen moltes fórmules, però no les saben aplicar a un negoci, i quan han de fer interpretacions de dades van més perduts. En canvi, en programació i anàlisi van millor. I en economia parteixen de zero.

En la universitat pública, aquest grau està en l’Autònoma de Barcelona i en la Carlos III de Madrid. L’oferta d’aquests estudis es quedava, fins ara, en l’àmbit privat.

JOSÉ EMILO. I en els màsters, sobretot en els màsters. Però hi ha tanta matèria que amb un màster ens quedàvem curts. A més, pensem que és fonamental que la universitat pública, la nostra en concret, estiga present en les àrees capdavanteres.

Com s’ha fet l’encaix de les necessitats formatives i com s’ha trobat el professorat adequat?

JOSÉ EMILIO. Quant a les assignatures, teníem clar que la part quantitativa era important i arriba al 50 % del total. A l’inici del grau trobem més matemàtiques, estadística, etc., junt amb fonaments de gestió de l’empresa. I a mesura que avancem les assignatures tenen més complexitat. Pel que fa al perfil del professorat, a la Facultat d’Economia tenim departaments de mètodes quantitatius molt potents, relacionats amb l’estadística o l’econometria, i també hi ha professorat que ve de Matemàtiques i de Física. A més a més, hem incorporat professorat d’Informàtica, de Dret, etc.

El grau no preveu pràctiques externes obligatòries i les optatives no es poden cursar abans del quart curs.

MARA. Sabem que és un grau nou i tot el que pensem que és millorable ho comuniquem per a l’alumnat que vinga després. A mi m’agradaria poder escollir més, però entenc que cal tenir unes nocions bàsiques primer.

JOSÉ EMILIO. En els primers tres cursos, les assignatures són obligatòries perquè aporten coneixements bàsics. Com pots decidir què és el que t’agrada? Prèviament necessites haver vist comptabilitat, logística, finances, diferents tipus d’instruments, etc. I quan arriba quart curs tenim una oferta interessant d’optatives. En la reunió de benvinguda els vaig dir que ser la primera promoció té avantatges i inconvenients. Les empreses els esperen amb candeletes per contractar-los però si hi ha un desajust en el pla també el patiran. Mentrestant, treballem el feedback per millorar. Pel que fa a les pràctiques, poden fer-les extracurriculars.

Com han anat els exàmens del primer quadrimestre?

MARA. Han sigut difícils però no han anat malament, tot i que m’agradaria dur les assignatures més al dia. El treball ha de ser constant.

JOSÉ EMILIO. Això és normal en tots els graus, sempre hi ha un procés d’adaptació.

D’ací a tres cursos, eixirà la primera promoció. On i de què podran treballar els graduats en BIA?

JOSÉ EMILIO. D’ací a tres anys hi haurà llocs de treball que no existeixen ara. I amb la irrupció del 5G i la Internet de les coses (Internet of Things: IoT) no sabem on estarem. Depenent del tipus d’empresa, les necessitats seran diferents. Les d’assegurances volen models de riscos, coses com a quina hora, qui, quina carretera i quines condicions meteorològiques són més propícies per a tenir un accident. En el cas dels bancs, els interessen els crèdits i la insolvència. A les empreses industrials, la logística, les rutes òptimes per a distribuir els productes, etc. Les aplicacions són infinites.

Quin nom tenen aquestes professions ara?

JOSÉ EMILIO. Enginyers de dades, analistes de dades…, hi ha molts noms i les fronteres són difuses. Una cosa és el big data, una altra l’arquitectura informàtica per a extraure informació, una altra la transformació de les dades en coneixement i una altra l’aplicació a l’empresa per a la presa de decisions.

MARA. Estaríem entre els professionals d’informàtica i el personal directiu de l’empresa.

JOSÉ EMILIO. Sí, tirant cap a la part de direcció d’empresa. I a més les empreses mitjanes i xicotetes incorporaran aquests professionals en breu. A la Comunitat Valenciana, per exemple, la majoria d’empreses són menudes i per una qüestió de recursos no totes tindran professionals propis, llavors jugaran un paper important les empreses de suport, de consulting, per oferir aquests serveis. En la consultoria hi ha un camp laboral emergent.

Comentàveu que hi ha empreses que s’han interessat pels futurs graduats i graduades.

JOSÉ EMILIO. Quan llançàrem el grau, diverses empreses, com Mapfre o BBVA, ens preguntaren quan estarien preparats els estudiants per a incorporar-se al món laboral.

MARA. Els caps de les empreses ens demanen que ens formem i que ens hi posem contacte en acabar, que ens estan esperant.

El grau està complint les vostres expectatives?

JOSÉ EMILIO. Per la meua part, l’experiència és positiva. Era un grau que calia i era el moment oportú. I tenim total disposició per a resoldre problemes i millorar.

MARA. Afrontes un repte professional i personal. En altres carreres pots preguntar als companys de cursos superiors, però com que és un grup reduït, el professorat és molt pròxim. Si tens inquietud per saber què passa avui, és un bon grau.

Grau en Intel·ligència i Analítica de Negocis / Business Intelligence and Analytics (BIA)

  • S’imparteix a la Facultat d’Economia de la Universitat de València.
  • Pertany a la branca de Ciències Socials i Jurídiques.
  • Té 240 crèdits.
  • El pla d’estudis està estructurat en 4 cursos.
  • Hi ha 50 places per a primer curs.
  • La nota de tall del curs 2019-2020 en la quota general fou un 11,41.
  • Hi ha la possibilitat de cursar algunes assignatures en anglès a partir de segon.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


¡IMPORTANTE! Responde a la pregunta: ¿Cuál es el valor de 7 11 ?