A2columnes

Les relacions d’amor/odi entre museus, art contemporani i professorat*

núm. 27  |  any 2013   Ricard Huerta. Professor del Departament de Didàctica de l’Expressió Musical, Plàstica i Corporal de la Facultat de Magisteri i director de l’Institut Universitari de Creativitat i Innovacions Educatives, Universitat de València. Entre les temàtiques que més han preocupat les investigacions sobre educació artística durant els darrers anys destaca l’acció educativa als […]

Les relacions d’amor/odi entre museus, art contemporani i professorat*

1 2