El tema

Llegir per triar. Grau en Turisme
GRAU EN TURISME

núm. 24  |  any 2012  Llegir per triar Rosario Martínez Verdú, coordinadora del grau en Turisme, recomana consultar el web El turismo en cifras: www.iet.turismoencifras.es. L’aparició a mitjan segle XX del fenomen turístic i el seu desenvolupament posterior han propiciat l’aparició d’una activitat professional i d’un sector productiu que ha generat unes necessitats de formació com més […]

GRAU EN TURISME
Llegir per triar. Grau en Administració i Direcció d’Empreses (ADE).
GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (ADE)

núm. 24  |  any 2012  Llegir per triar Ma. del Mar Benavides, coordinadora del grau en Administració i Direcció d’Empreses, recomana llegir Qui s’ha endut el meu formatge? Com adaptar-nos a un món en constant canvi, de M. D. Spencer Johnson, Editorial Empresa Activa, Barcelona, 2006, 93 p. Quan un o una estudiant de secundària es planteja […]

GRAU EN ADMINISTRACIÓ I DIRECCIÓ D’EMPRESES (ADE)
El tema: La discapacitat a lea aules. La inserció laboral dels titulats amb algun tipus de discapacitat.
LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS AMB DISCAPAC.

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules Esperanza Rocabert. Professora del Departament de Psicologia Educativa i de l’Educació. Universitat de València Darrerament, al nostre país, s’ha produït un gran avanç en la formació de les persones amb alguna mena de discapacitat. L’accés, en nombre com més va més gran, d’aquest tipus d’estudiants universitaris a […]

LA INSERCIÓ LABORAL DELS TITULATS  AMB DISCAPAC.
El tema: La discapacitat a les aules. En permanent construcció
EN PERMANENT CONSTRUCCIÓ

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules Amb cinc segles d’història, la Universitat de València aplega els seus estudiants i personal en tres campus i una extensió universitària a Ontinyent, a més de diversos edificis històrics. La seua magnitud fa que no siga fàcil adequar els espais segons les normatives vigents per a aquelles […]

EN PERMANENT CONSTRUCCIÓ
MESURES D’IGUALTAT A LES PROVES D’ACCÉS

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules Ma. José Lorente. Coordinadora de les Proves d’Accés-UV. Delegació per a la Incorporació. Universitat de València El Reial Decret 1892/2008, de 14 de novembre pel qual es regulen les condicions per a l’accés als ensenyaments universitaris oficials de grau i els procediments d’admissió a les universitats públiques […]

MESURES D’IGUALTAT A LES PROVES D’ACCÉS
DE L’ENSENYAMENT SECUNDARI A LA UNIVERSITAT

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules Vicenta Ávila . Professora del Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València  És llarga l’experiència que té l’ensenyament obligatori en l’atenció educativa d’alumnes amb discapacitat. Des dels anys 80 la incorporació d’aquests estudiants als centres escolars ha anat creixent i amb aquesta la situació […]

DE L’ENSENYAMENT SECUNDARI A LA UNIVERSITAT
El tema: La discapacitat a lea aules. Equiparació d'oportunitats a la universitat
EQUIPARACIÓ D’OPORTUNITATS

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules Ma. Celeste Asensi. Directora de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat. U.  de València Fa més de vint anys que a les aules universitàries espanyoles van començar a arribar de forma més notòria estudiants amb discapacitat, però no hi havia cap tipus de […]

EQUIPARACIÓ D’OPORTUNITATS
El tema: La discapacitat a lea aules. Radiografia actual de l'alumnat amb discapacitat a la Universitat de València.
RADIOGRAFIA DE L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules Raquel Borrell. Tècnica de la Unitat per a la Integració de Persones amb Discapacitat. Universitat de València Tot i que els darrers anys el nombre d’alumnes amb discapacitat que es matricula a les universitats espanyoles ha augmentat considerablement, l’accés encara continua sent reduït tal com publica el […]

RADIOGRAFIA DE L’ALUMNAT AMB DISCAPACITAT
El tema: La discapacitat a lea aules. De la discapacitat a la diversitat funcional.
DE LA DISCAPACITAT A LA DIVERSITAT FUNCIONAL

núm. 23  |  any 2012  La discapacitat a les aules José Ramón Bueno. Catedràtic del Departament de Psicologia Social. Universitat de València | Katja Villatoro. Infermera i màster d’Atenció Sociosanitària a la Dependència per la Universitat de València El plantejament d’aquest treball es basa a revisar els conceptes de normalitat i de diferència. La història d’aquesta relació […]

DE LA DISCAPACITAT A LA DIVERSITAT FUNCIONAL
El tema: Poders del Cinema. Comunicació Audiovisual.
PODERS DEL CINEMA

núm. 22  |  any 2012  Cinema i educació Juan Miguel Company. Departament de Teoria dels Llenguatges i Ciències de la Comunicació. Universitat de València COMUNICACIÓ AUDIOVISUAL Si el fi lm clàssic inscriu en les seues imatges una mirada en el temps, un dels avatars de la modernitat cinematogràfica ofereix la possibilitat de seguir el temps d’una mirada. […]

PODERS DEL CINEMA

1 18 19 20 21