El tema

VOCACIÓ DAVANT D’IDENTITAT VOCACIONAL

núm. 32  |  any 2016  Esperanza Rocabert | Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València El terme vocació, l’origen llatí del qual és crida, és complicat de definir en un espai breu, atès que pot tenir implicacions molt diverses en els processos d’assessorament. En si mateix, des d’un punt de vista professional, és l’indicador […]

VOCACIÓ DAVANT D’IDENTITAT VOCACIONAL
SOCIETAT DEL CONEIXEMENT

núm. 32  |  any 2016  David Muñoz Rodríguez | Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València Aquest concepte perfila una societat en la qual el coneixement té cada cop més pes en els processos productius. Per coneixement entenem un ventall de sabers i continguts formalitzats i objectivats, els quals són transmesos (i «adquirits») mitjançant institucions […]

SOCIETAT DEL CONEIXEMENT
PROFESSIÓ, OCUPACIÓ I LLOC DE TREBALL

núm. 32  |  any 2016  Vicente Martínez-Tur | Departament de Psicologia Social. Universitat de València En el món del treball hi ha conceptes que tenen en comú la referència a les activitats que realitzen les persones. Un d’aquests conceptes és el de lloc de treball. Es defineix com el conjunt de tasques, activitats, funcions, etc., que exerceix un/a […]

PROFESSIÓ, OCUPACIÓ I LLOC DE TREBALL
TAXA D’OCUPACIÓ I NIVELL D’ESTUDIS

núm. 32  |  any 2016  Ana Hernández1,2, Juan P. Gamboa,1 i Vicente González-Romá1,2 1 Observatori d’Inserció Professional i Assessorament Laboral (OPAL). 2 Institut Universitari d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral (IDOCAL).  La taxa d’ocupació es refereix al percentatge de persones que, estant en edat de treballar (a […]

TAXA D’OCUPACIÓ I NIVELL D’ESTUDIS
OCUPABILITAT

núm. 32  |  any 2016  Joan Carles Bernad i Garcia | Departament de Psicologia Social. Universitat de València Ignacio Martínez Morales | Departament de Sociologia i Antropologia Social. Universitat de València S’entén per ocupabilitat la probabilitat de trobar feina o de conservar la que ja es té, i ens remet a les competències que aporta la persona al procés […]

OCUPABILITAT
MERCAT DE TREBALL

núm. 32  |  any 2016  Maria M. Poveda Rosa | Directora d’Arxius. Revista de Ciències Socials. Universitat de València En una primera aproximació diríem que es tracta d’un espai en el qual es troben els treballadors que venen la seua força de treball a canvi d’un salari i els empresaris o ocupadors que estan disposats a pagar […]

MERCAT DE TREBALL
JACIMENT D’OCUPACIÓ

núm. 32  |  any 2016  Elena Giménez Urraco | Departament de Didàctica i Organització Escolar. Universitat de València La paraula jaciment té relació amb la geologia, l’arqueologia, la paleontologia o el petroli, i fa referència a un lloc on es troba una acumulació, una concentració de recursos (minerals, fòssils, petrolífers…), sobretot si no ha estat ja explotat […]

JACIMENT D’OCUPACIÓ
ITINERARI FORMATIU I ITINERARI D’INSERCIÓ LABORAL

núm. 32  |  any 2016  Pilar Blasco Calvo | Departament de Mètodes d’Investigació i Diagnòstic en Educació. Universitat de València El terme itinerari, amb origen en el vocable llatí itinerarium, significa la seqüència de diversos punts en una trajectòria que defineix, encamina, diferencia i descriu el trajecte que serà recorregut. S’aplica a múltiples termes: itinerari turístic, gastronòmic, de […]

ITINERARI FORMATIU I ITINERARI D’INSERCIÓ LABORAL
IDENTITAT PROFESSIONAL (o IDENTITAT OCUPACIONAL)

núm. 32  |  any 2016  Juan José Zacarés González | Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València La identitat professional és el sentit subjectiu de com es defineix un mateix en l’àmbit laboral, així com també la manera com els altres el defineixen a través de les interaccions. Reflecteix el resultat en un moment […]

IDENTITAT PROFESSIONAL (o IDENTITAT OCUPACIONAL)
GESTIÓ PERSONAL DE LA CARRERA

núm. 32  |  any 2016  Rafael García Ros | Departament de Psicologia Evolutiva i de l’Educació. Universitat de València Les concepcions tradicionals de l’assessorament vocacional, que emfatitzaven identificar els interessos professionals dels estudiants i el seu ajust a determinades professions, han estat criticades pel fet de no promoure el desenvolupament d’habilitats dirigides a afrontar la complexitat i […]

GESTIÓ PERSONAL DE LA CARRERA

1 2 3 4 5 6 21