CrèditsEDICIÓ Servei d’Informació i Dinamització (Sedi). Universitat de València

EDITORA Charo Álvarez

DIRECCIÓ Ferranda Martí

COORDINACIÓ Eva Llorenç

CONTINGUTS WEB Eva Llorenç | Ferranda Martí | Pedro J. Sánchez

DISSENY WEB Vitamina social

ADMINISTRACIÓ Mónica García

FOTOGRAFIA Miguel Lorenzo | Ana Ponce & Ivo Rovira

ASSESSORAMENT LINGÜÍSTIC  Servei de Política Lingüística